โทรศัพท์

056689079

อีเมล์

arawan_health_center@hotmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 8:30 - 16:30

นายทองดี นาควิจิตร

นายทองดี นาควิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

สมัยที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึง 5 ตุลาคม 2563
สมัยที่ 2 วันที่ 3 ตุลาคม 2565ถึง ปัจจุบัน